Công trình Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoa Lam Shangrila-1

Địa chỉ: Khu Y tế Kỹ thuật cao Q. Bình Tân, TP.HCM

Hạng mục tham gia: Thang cáp, máng cáp, khay cáp và phụ kiện

Tổng giá trị: 1.235.000.000 đ.