Công trình: Trung tâm thương mại Big C Bình Dương

Chủ đầu tư: Big C Việt Nam

Địa chỉ: 555B Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. TDM, T. Bình Dương

Hạng mục tham gia: Khay cáp, máng cáp và phụ kiện

Tổng giá trị: 650.000.000 đ.